Огірко Ігор Васильович

 

Огірко Ігор Васильович

Біографія     І́гор Васи́льович Огі́рко (нар. 14 квітня 1952, село Озерна Зборівського районуТернопільської області) — український математикДоктор фізико-математичних наук (1990). Професор.

     Життєпис

Закінчив середню школу № 11 м. Львова. Проживає в с. Лисиничі. Християнин. 1974 року закінчив Львівський університет ім.Ів.Франка (спеціальність «Прикладна математика»). 1978 року у Львові захистив кандидатську дисертацію з математичних методів оптимізації та моделювання. Працював в Інституті прикладних проблем механіки та математики Академії наук України та Львівському державному університеті ім. Ів Франка.Також працював завідувачем відділу чисельних методів механіки. 1990 року в Казанському університетізахистив дисертацію. В роботі розробляв моделі нелінійної термопружності, використовував чисельні методи оптимізації. З 1992 р. професор завідувач кафедри прикладної математики Українського поліграфічного інституту ім. Ів. Федорова (зараз Українська академія друкарства). 15.05.1991 р. пройшов конкурс дійсного члена Академії інформатизації СРСР (Москва) за сукупністю наукових робіт за напрямком.Професор кафедри електронних видань Української академії друкарства. Викладає курси «Прикладна математика», «Інформатика для аспірантів». Нагороджений грамотами Української академії друкарства, Вищої Атестаційної Комісії України, Верховної Ради України за наукову та педагогічну діяльність.

     Наукова діяльність

Наукові напрямки досліджень — нелінійні диференціальні рівняння термопружності та методи оптимізації. Кандидатська дисертація присвячена дослідженню термопружного стану оболонок з використанням чисельних математичних методів. Досліджувались оболонки та пластини з термочутливого матеріалу з врахуванням геометричної нелінійності. В докторській дисертації досліджувався напружено-деформований стан конструкції під дією силових та температурних факторів. Використовувались ітераційні та комп'ютерні методи розв'язування нелінійних диференціальних рівнянь. Автор 156 наукових праць, серед яких три монографії. Автор книги «Оптимізація деформації друкарських форм», «Математичне моделюваннядрукарських форм ротаційних машин». Має 12 авторських свідоцтв на винаходи. Член двох спеціалізованих рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій: в Українській академії друкарства та в Львівському національному університеті. Постійний член редакційних колегій збірників наукових наукових праць. З 2005 р. по 2008 навчальний рік голова Державної екзаменаційної комісії Львівського національного університету ім. Ів. Франка по спеціальностях економічна кібернетика. Під його керівництвом захистив кандидатську дисертацію Загура Ф. І.  за фахом «24.00.01 — олімпійський і професійний спорт». Керівник відділу Наукового експерименту-Західний центр Українського відділення всесвітньої лабораторії.
Создан 03 дек 2016