Огірко І.В.

 

Огірко І.В.
І́гор Васи́льович Огі́рко (14 квітня 1952, село Озерна Зборівського району, Тернопільської області) — український математик. Доктор фізико-математичних наук (1990). Професор, відмінник освіти України.


 • Бурак Я. І., Огірко І. В. Застосування методу нелінійної релаксації до оптимізації нагріву оболонок обертання / / Тез. докл. VII науч. конф. по застосуванню ЕОМ в механіці деформ. тв. тіла (Ташкент, 30 сент. — 2 жовтня. 1975 р.). — Ташкент, 1975. — Ч. ІІІ. — С.5.
 • Бурак Я. І., Огірко І. В. Про визначення термопружності стану оболонки екрану кінескоп з урахуванням температурної залежності характеристик матеріалу / / Якість, міцність, надійність і технологічність електровакуумних приладів. — Київ: Наук. думка, 1976. — С.59-62.
 • Бурак Я. І., Огірко І. В. Оптимальний нагрів циліндричної оболонки з залежними від температури характеристиками матеріалу / / Мат. методи і фіз.-мех. поля. — 1977. — Вип. 5. — С.26-30
 • Огірко І. В. Раціональний розподіл температури по поверхні термочуттєвого тіла … стор 332 / / Інженерно-фізичний журнал Том 47, Номер 2 (серпень, 1984)
 • Огірко І. В. Оптимальне по напрузі температурне поле в локальній області гнучкої конструкції / / Інститут проблем міцності,, 1986, N2. — C.69-72.
 • Огирко И. В. Напряженно-деформированное состояние фотополимерных печатных форм / Я. И. Дуб, И. В. Огирко, М. Ф. Ясинский. — Львов : Изд-во ФМИ, 1987. 70c. — 200 екз.
 • Огирко И. В.Оптимизация деформации печатных форм на основе теории оболочек / Р. С. Куропась, И. В. Огирко. — Львов : Выща школа. Изд-во при Львов. гос. ун-те, 1987. 160 c.— 950 екз.
 • Огірко І. В. Математичне моделювання друкарських форм ротаційних машин/ Я. І. Дуб, І. В. Огірко, М. Ф. Ясінський. — Львів .Вища школа. Вид-во при Львів. ун-т, 1987. 250c.— 150 екз.
 • Ogirko I.V., Irkha B.E. A study of the elastic deformations in a thermoelastic inhomogeneous solid of revolution / / Journal of Mathematical Sciences. Volume 79, Issue 6, 1996, Pages 1469–1471.
 • Ogirko I.V., Zapotochnyi V.I. The stress-strain state of screen photopolymer plates / / Soviet Materials Science 22 (6), 1987, pp. 640-643.
 • Ogirko I.V. Temperature field, optimum with regard to stresses, in a local region of a flexible structure / / Strength of Materials 18 (2), 1986, pp. 209-213.
 • Ogirko I.V. Stress-Optimal Temperature Field in the Local Region of a Flexible Structure / / Problemy Prochnosti (2), 1986, pp. 69-72.
 • Огірко І. В., Паславська І. М. Методи інвестометрії у прийнятті ефективних інвестиційних рішень. В зб.: «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід.» (МНМК) ЛНУ. Ім. Ів. Франка. Львів. 2010 с.80-81.
 • Огірко І. В., Паславська І. М. Методи інвестометрії у прийнятті ефективних інвестиційних рішень. В зб.: формування ринкової економіки. Проблеми економічної кібернетики. Львів. ЛНУ ім. Ів. Франка. № 22, 2011. с.232-236.
 • Огірко І. В. , Синицький О. С. Математичне моделювання прийняття управлінських рішень в зб.: Реформування системи держвного управління. ЛР і ДУ НАДУ при Президентові України. Львів. 2011.ч.2 с. 398–400.
 • Райтер Р.,Ласько О.,Огірко І.,Борик О. Загальні основи технічної підготовки спортсменів складнокоординаційних видів спорту залежно від їхньої конструкції будови тіла. Збірник наукових праць Волинського національного університету ім. Лесі України. м. Луцьк. 2012 .№ 4(20) c 464–469.
 • Серант А. Й., Огірко І. В. Соціальні комунікації і соціальні мережі як моделі розгалуженого розвитку зв'язків з громадськістю // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. — Вип. 31 — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. — 50-56 с.
 • Ших Ю. А. ,Огірко І. В. Віртуальне паломництво — інтернет технології для задоволення духовних потреб. Поліграфія і видавнича справа. Львів. УАД. № 2 (58). 2012. с.77-81.
 • Криницька І. П. , Огірко І. В. ,Аналіз презентації явища насильства над дітьми в сім'ї в сучасних інформаційних технологіях. Поліграфія і видавнича справа. Львів. УАД. № 2 (58). 2012. с.81-88
 • Огірко І. В., Дмитришин А. Управлінння якістю проекту книги. В збірнику: «Кваліологія книги». УАД. Львів. 2012 с. 259–265.
 • Пілат О., Огірко І. Інформаційна система оцінки якості електронних видань. В збірнику: Український Університет в Москві. Москва. Том 17. 2012., с. 162–166.
 • Гаранько Т., Огірко І. Перспективи впровадження автоматизовних систем управдіння. В збірнику: Комп'ютерні технології друкарства. № 27. УАД. Львів. 2012. с. 329–334.
 • Огірко Ігор, Огірко Олег. Духовно-моральні аспекти фізичного виховання // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки — Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. — № 2 (18). — С. 21-27.
 • Паславська Ірина, Огірко Ігор, Пілат Олеся. Інформаційна система оцінки якості електронних видань. В зб.: «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід.» ЛНУ Ім. Ів. Франка. Львів. Тернопіль .2013. с.92-94.
 • Яковлєва Ірина, Огірко Ігор. Порівняльний інтернет -аналізі літературно-художніх альманахів.В зб.:ЧЕТВЕРТИЙ МІЖНАРОДНИЙ КОНҐРЕС «Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті» .2013, м. Львів, c.262-266.
 • Ihor Ohirko, Olexandra Romaniuk.Deformation.Thermosoftening plastic.University "Lviv Stavropigion". Institute for Eastern Europe. Lviv 2014. s.59
 • Огірко О.В., Огірко І.В. ЛЮБОВОМЕТРІЯ. "ВЕСТНИК ЕДИНСТВА". ВЫПУСК № 2 (118).Киев. Электронный бюллетень forumkyiv@ukr.net .2014.
 • Igor Ogirko, Olesia Pilat. Quality assessment of the site depends on the criteria. Uniwersytet "Lviv Stavropigion". Institute for Eastern Europe. Lviv. 2013. s.20.eBook. http://www.infotec.key.ua/
 • Огірко Ігор . Музометрія. Університет "Львівський Ставропігоін".Інститут Східної Європи.Lviv. 2013. с.4. eBook. http://myzmat.key.ua/.
 • Жидецький В. Ц., Огірко І. В.Інформаційні технології безпекометрії поліграфічного виробництва. Університет "Львівський Ставропігоін".Інститут Східної Європи. Львів. 2013. s.19. eBook.http://ohirko.at.ua/blog/informacijni_tekhnologiji_bezpekometriji_poligrafichnogo_virobnictva/ 2013-10-28-2.


Создан 03 дек 2016