Прикладна математика

 
Контакты
E-Mail

         Прикладна математика — галузь математики, що розглядає застосування математичних знань в інших сферах діяльності. Прикладами такого застосування будуть: чисельні методи, математична фізика, математична хімія, лінійне програмування, оптимізація і дослідження операцій, моделювання суцільних середовищ (механіка суцільних середовищ), біоматематика і біоінформатика, теорія інформації, теорія ігор, теорія ймовірності і статистика, фінансова математика і теорія страхування, aктуарна математика,криптографія, а також комбінаторика і деякою мірою кінцева геометрія, теорія графів в додатку до мережевому плануванню, і багато в чому те, що називається інформатикою. У питанні про те, що є прикладною математикою, не можна скласти чітку логічну класифікацію. Математичні методи звичайно застосовуються до специфічного класу прикладних завдань шляхом складання математичної моделі системи.

         Основні дисципліни, які складають фахову підготовку:

• Математичний аналіз;
• Теорія ймовірності та математична статистика;
• Чисельні методи;
• Дискретна математика;
• Диференціальні рівняння;
• Рівняння математичної фізики;
• Методи оптимізації та дослідження операцій;
• Мова програмування Сі;
• Програмне забезпечення;
• Спеціалізовані мови програмування;
• Об'єктно-зорієнтоване програмування;
• Системне програмування;
• Комп'ютерна графіка;
• Бази даних;
• Операційні системи;
• Обчислювальні системи, мережі та комп'ютерні комунікації;
• Ресурси і сервіси мережі Internet;
• Моделювання еколого-економічних і соціальних процесів;
• Основи менеджменту та маркетингу;
• Основи економічних теорій.